Pfapa Sendromu

Pfapa Sendromu

Pfapa Sendromu, İsminden anlaşılacağı gibi sık sık tekrar eden ve 3-6 gün süren ateşli hastalıktır. Farenjit, aftöz ülserler ve adenopati, boğazdaki lenflerin şişmesi, ağızda ülserler ve boğazda ağrı ile birlikte gözlenir. İlk defa teşhis konulduğunda Marschall sendromu adını almıştır. Pfapa Sendromu genellikle 2-5 yaşlarındaki çocuklarda gözlenen ateşli bir hastalıktır.

Pfapa Sendromu hastalığı birkaç yıl sürebilir, ancak genellikle hayatın ikinci on yılında kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, hastaların yaklaşık yüzde 15'inde (daha seyrek olmasına rağmen) atak zamanla daha belirgin hale gelir. Zamanla, ataklar arasındaki süre artar. Pfapa hastası çocuklar ataklar arasında sağlıklıdır, büyümeye ve normal şekilde gelişmeye devam ediyor.

Pfapa Sendromunun Başlıca Belirtileri

Pfapa Sendromunun genel olarak tüm belirtileri gözlenemeyebilir. Bunlardan en az 3 tanesinin gözlenmesi hastalık ihtimalini akla getirir. Genel olarak çocuklarda gözlenen bu belirtileri inceleyecek olursak;
 • Ateş 3-6 gün sürer ve her 28 günde bir tekrarlanır.
 • Farenjit,
 • Aftöz ülserler
 • Eklem ağrısı
 • Kızarıklık
 • Eksudat (bademcikte beyaz lekeler)
 • Lenfadenopati
 • Yorgunluk,
 • Titreme
 • Nadirden karın ağrısı
 • Baş ağrısı
Pfapa Sendromunun Nedenleri

Pfapa Sendromuna tam olarak sebep olan faktör bilinmemektedir. Bazen birden fazla aile üyesi hastalığa sahip olmasına ve aile üyeleri arasında bademcikler otomi öyküsü (bademcikler cerrahi olarak çıkartılması) geçmişi olmasına rağmen, PFAPA'da hiçbir gen kusuru bulunamamıştır. Şu ana kadar ki verilerde PFAPA'da hiçbir enfeksiyon bulunamamıştır ve bulaşıcı bir hastalık değildir. Enflamatuar sürecin ataklar boyunca etkisinin olduğu açıktır, ancak bunun neden gerçekleştiği belli değildir.

Pfapa Sendromu Teşhisi

Pfapa Sendromu tanısı koyabilmek için bazı klinik bulgular olması beklenir. Bu hastalığı doğrudan gösteren bir test yoktur. Ancak ateş atakları arasında eritrosit sedimentasyon hızı (ESH, sedim) ve bunun yanında kandaki C-reaktif protein (CRP) seviyeleri gibi teşhis koymayı kolaylaştırabilir. Bu klinik bulguları özetleyecek olursak;
 • 3 veya daha fazla sayıda düzenli aralıklarla tekrar eden ve 3- 5 gün süren ani ateşlenme
 • Farenjit ile birlikte adenopati veya aftöz ülserler
 • Ataklar arasında sağlıklı olması ve normal büyüme gözlenmesi
 • Akut faz reaktanları (örneğin, C-reaktif protein, ESR), ateş atakları dönem boyunca yükselir, ancak ataklar arasında normaldir. Nötropeni veya diğer semptomlar (örneğin, ishal, kızarıklık, öksürük) mevcut değildir; Bu belirtilerin varlığı farklı bir hastalığın belirtisi olabilir.
Pfapa Sendromu Tedavisi

Pfapa sendromunda tedavinin amacı ateş atakları sırasında belirtileri kontrol etmek, atak süresini kısaltmak ve atakların oluşmasını önlemek olacaktır. Ateş genellikle asetaminofen (Tylenol) veya ibuprofen (Advil veya Motrin) gibi steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlara iyi yanıt vermez. Semptomlar ilk başladığında verilen tek bir steroid dozu (genellikle prednizon veya prednisolon), olayı dramatik olarak kısaltır ve hatta bitirebilir. Bununla birlikte, ataklar arasındaki zaman da bu tedavi ile kısaltılabilir ve bir sonraki atak beklenenden daha erken gerçekleşebilir.

Cimetidin ve kolşisin gibi ilaçlar düzenli kullanıldığında çocukların yaklaşık üçte birinde gelecek atakları engelleyebilir. Birçok çalışma, bademciklerle tutulumun (ameliyatla bademcikleri gidermek) hastaların çoğunda (% 80'den fazla) Pfapa hastalığının iyileştirdiğini bulmuştur ancak Pfapa hastalığı tedavisinde cerrahinin rolü ve zamanı hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Steroidlere alternatifler, 3-4 haftada bir olmak üzere steroid ihtiyacı olan hastalarda daha sık verilmelidir.

Son Güncelleme : 17.01.2021 06:33:09
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Fatma ULUSAL - 17.01.2021 06:33:09
Pfapa Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Pfapa Sendromu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Pfapa Sendromu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu, hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından önemi olan, etkileyici bir hastalıktır. Noonan sendromu daha çok tam olarak kanıtlanamasa bile kalıtsal bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Dış görünüşü etkilemeyen bir hasta...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, Kromozom ve genlerin dizilişinden kaynaklı olan süper dişi sendromu ciddi bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünde erkek bireyde bulunan XY kromozomu ile bayanda bulunan XX kromozomlarının döllenme anında yaşanan genler arası...
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri, Kişide bulunan 21. kromozom çiftinin 1 tane daha fazla olması gibi genetik bir farklılık ile ortaya çıkan Down Sendromu kişide birtakım fiziksel farklılıkların meydana gelmesine sebep olabilir. İnsanlar genlerden meydana g...
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu: Çoğu insan, her hücrede 46 kromozoma sahiptir. Erkeklerde bu genellikle bir x kromozomu ve bir y kromozomu (xy) içerir. Xyy sendromu, bir erkeğin hücrelerinden her birinde (Xyy) y kromozomunun ek bir kopya oluşumundan ortaya çıkan genet...
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down sendromu kaç yıl yaşar, Down sendromlu bireyin kaç yıl yaşayıp yaşamadığını bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre down sendromlu kişinin diğer kişilere göre 15-20 yıl daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Buna en büyük etken, down sendromlu ...
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu, 1978 yılında Dravet tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tanımlanan dravet sendromu, süt çocukluğu döneminin epilepsi sendromlarından birisidir. Dravet sendromu zamanla kendine özgü elektroklinik özellikleri olan epilepsi sendromu...
Patau Sendromu
Patau Sendromu
Patau sendromu ortalama 12000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomali çeşidi olan Patau sendromunun bir diğer adı da Trizomi 13'tür. Patau sendromunu ilk olarak Patau ve arkadaşları tanımlamıştır. Trizomi 13 olarak da adlandırılan Patau sen...
Sendrom
Sendrom
Sendrom: İnsan vücudundaki tüm organizmaların genetik kodu olan DNA nın keşfedilmesi ile genetik bozuklukların ve hastalıkların sebepleri, semptomları ve olası tedavilerin belirlenme ihtimalleri de oldukça yükseldi. Fakat tıp dünyasını halen şaşırtma...
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde asperger sendromu, Bu sendrom insanlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Başta gelişim sorunlarının meydana gelmesi ve bunun yanında insanlarda görülen iletişim sorunları, sosyalleşme durumlarında yetersizliklere neden olmaktadır. Ge...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri, Bir diğer adıyla belirgi olarak bilinir. Birbiriyle ilişkisiz gibi görünen belirtiler bir arada incelendiğinde bir bütün olup yaşanan durumun bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun yanı sendrom çeşitleri ile ilgili ol...
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz el ayak sendromu, Nörolojik bir rahatsızlıktır. Daha çok dinlenme zamanlarında kendini gösteren bu rahatsızlık el, ayak ve bacaklarda görülmektedir. El, ayak, bacaklarda meydana gelen uyuşma, karıncalanma, batma, iğnelenme, yanma ve ağrı ...
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik sendromu testi, Tükenmişlik sendromu bir çeşit kişinin enerjisinin tükenmesidir. Depresyon ile kesinlikle aynı şey değildir. Depresyon daha duygusal ve ruhsal yaşanmaktadır. Tükenmişlik sendromu yavaş yavaş ilerleyen ve aylar sonra meydan...

 

Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Dravet Sendromu
Patau Sendromu
Sendrom
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Huzursuz El Ayak Sendromu
Tükenmişlik Sendromu Testi
Kedi Gözü Sendromu
Turner Sendromu
Ohtahara Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Hafif Down Sendromu
Evans Sendromu
Edwards Sendromu
Oslo Sendromu
40 Yaş Sendromu
Proteus Sendromu
Moebius Sendromu
3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer
Joubert Sendromu
Gitelman Sendromu
Gergin Omurilik Sendromu
Popüler İçerik
Kedi Gözü Sendromu
Kedi Gözü Sendromu
Kedi gözü sendromu; seyrek olarak görülen ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Kromozomları normal olan kişilerin iki adet 22p olarak bilinen kısa ko...
Turner Sendromu
Turner Sendromu
Turner sendromu, cinsel gelişimi etkileyen ve cinsiyet kromozomlarından birinin eksik olması sonucu meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Ergenliğe b...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu: dünyada ilk olarak1976 senesinde Ohtahara tarafından tanımı yapılan ohtahara sendromu, yeni doğan bebeklerde ağır epileptik deje...
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, Omuz sıkışması sendromu olarak da bilinmektedir. Rotator kuf kas ve tendon grubunun birlikte çalışarak omuzu sabitleştirmesi sit...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu; bu durumu yaşamayan insanların gözünde genel olarak hep aynı olarak bilinmekte idi. Son on yılda teknolojinin de gelinmesi ile b...
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu: Kolonun, karaciğer ve diyafram arasında anormal bir şekilde bulunmasıdır. Nadir bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunu karından ...
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 yaş sendromu, 5 yaş sendromu süreci çocuklar için oldukça önemli dönemlerden birisidir. Bu dönemde öğrenilen her şey çocuğun zihnine kay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Leigh Sendromu Tedavisi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Leigh Sendromu Tedavisi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021