Reye Sendromu

Reye Sendromu

Reye Sendromu, sıklıkla 4-14 yaş arası çocukları etkileyen, çok nadir görülebilen, beyni ve karaciğeri etkileyebilen ve viral ciddi bir hastalıktır. Genellikle suçiçeği, grip gibi salgınlar sonrasında iyileşmekte olan çocuklarda görülür. Bu hastalıktan muzdarip olan çocuklarda iyileşme olabileceği gibi birkaç saat içerisinde ölümle de sonuçlanabilir. Bu nedenle acil olarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

Reye Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Reye sendromu olan hastalarda bazen belirtiler görülmeyebilir. Ancak çoğunlukla viral bir enfeksiyon sonrasında ortaya çıkar. Reye sendromu belirtileri viral enfeksiyondan sonra 1 gün-2 hafta arasında başlayabilir. Reye sendromu bulaşıcı değildir. Genel olarak belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
 • Sürekli kusma
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • İshal ve hızlı nefes alma
 • Düzensiz solunum
 • Asabiyet ve agresif davranışlar
 • Görme bozukluğu
 • İlgisizlik
 • Uyuşukluk
 • Kalp atışlarında hızlanma
 • Letarji
 • Ağır işitme
 • Konuşma bozukluğu
 • İlerleyen safhalarda;
 • Kafa karışıklığı
 • Yoğun kas zayıflığı
 • Koma
 • Nöbetler ve
 • Bilinç kaybı
Reye Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Reye sendromunun asıl nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı faktörlerin bu hastalığa neden olduğu düşünülmektedir. Bu faktörleri özetleyecek olursak;
 • Aspirin; özellikle de viral enfeksiyon sırasında çocuklara aspirin verilmesinin Rene Sendromunu tetiklediği görülmüştür.
 • Yağ asidi oksidasyon bozukluklar; Genetiksel metabolik bozuklukların bir sınıfı olan yağ asidi oksidasyon bozuklukluğunda vücut yağ asidini parçalayamaz. Çünkü yıkımda görev alan bir enzim eksiktir veya yeterince görevini yerine getirmiyordur.
 • Metabolik şartlar; Viral enfeksiyonlar sonucunda gizlenemeyen metabolik şartlar nedeniyle bu hastalık tetiklenebilir.
 • Toksinler; İnsektisi, herbisit, ağrı kesici gibi toksik ve zararlı kimyasallar Reye Sendromunu tetikleyebilir.
Reye Sendromu Tedavisi Var mı?

Reye sendromu erken teşhis ve tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. Erken müdahale edilmediği durumlarda hasta çocuğun ölümü ile sonuçlanabilir. Erken teşhis ve müdahale ile hayatta kalma oranı %80’ e kadar olabilir. Geç müdahale edilmesi çocuğun engelli kalmasına ve beyninin hasar görnesine neden olabilir. Çocuklar çoğunlukla hastanede tedavi edilmelidir.
 • Reye Sendromu için ilaç kullanılmaz.
 • Hasta gözetim altında tutularak bol su içirilir ve elektrolit dengesinin korunmaya çalışılır.
 • Gıda alımı ve dolaşım-solunum durumu gözetim altında tutulur.
 • Mekanik ventilasyon ile solunum desteklenebilir.
 • İntrakraniyal basınç ve kan basıncı kontrol edilir
 • Hastanın glükoz metabolizmasını düzende tutmak için azar azar insülin verilir
 • Beyindeki şişliği indirmek için kortikosteroitler verilir
 • Beyindeki fazla sıvıdan kurtulmak için diyüretikler verililir
Reye Sendromu Bulaşıcı mıdır?

Reye Sendromu bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak Reye Sendromuna neden olan viral enfeksiyonun kendisi bulaşıcıdır.

Reye Sendromundan Korunulabilir mi?

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber hastalığa neden olan faktörlerden korunarak hastalık riski en aza indirilebilir. Özellikle de sendromu tetiklediği bilinen aspirin türü ilaçlardan uzak durmak gerekir. Ayrıca emziren annelerin de bu tür ilaçlardan uzak durması önerilmektedir.

Her Viral Enfeksiyon Reye Sendromuna Neden Olabilir mi?

Her viral enfeksiyon Reye Sendromuna neden olmaz. Ancak çevresel ve genetik faktörler kişiye bağlı olarak bu riski artırabilir.
Son Güncelleme : 21.01.2021 01:46:13
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Fatma ULUSAL - 21.01.2021 01:46:13
Reye Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Reye Sendromu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Reye Sendromu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu, hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından önemi olan, etkileyici bir hastalıktır. Noonan sendromu daha çok tam olarak kanıtlanamasa bile kalıtsal bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Dış görünüşü etkilemeyen bir hasta...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, Kromozom ve genlerin dizilişinden kaynaklı olan süper dişi sendromu ciddi bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünde erkek bireyde bulunan XY kromozomu ile bayanda bulunan XX kromozomlarının döllenme anında yaşanan genler arası...
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri, Kişide bulunan 21. kromozom çiftinin 1 tane daha fazla olması gibi genetik bir farklılık ile ortaya çıkan Down Sendromu kişide birtakım fiziksel farklılıkların meydana gelmesine sebep olabilir. İnsanlar genlerden meydana g...
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu: Çoğu insan, her hücrede 46 kromozoma sahiptir. Erkeklerde bu genellikle bir x kromozomu ve bir y kromozomu (xy) içerir. Xyy sendromu, bir erkeğin hücrelerinden her birinde (Xyy) y kromozomunun ek bir kopya oluşumundan ortaya çıkan genet...
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down sendromu kaç yıl yaşar, Down sendromlu bireyin kaç yıl yaşayıp yaşamadığını bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre down sendromlu kişinin diğer kişilere göre 15-20 yıl daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Buna en büyük etken, down sendromlu ...
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu, 1978 yılında Dravet tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tanımlanan dravet sendromu, süt çocukluğu döneminin epilepsi sendromlarından birisidir. Dravet sendromu zamanla kendine özgü elektroklinik özellikleri olan epilepsi sendromu...
Patau Sendromu
Patau Sendromu
Patau sendromu ortalama 12000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomali çeşidi olan Patau sendromunun bir diğer adı da Trizomi 13'tür. Patau sendromunu ilk olarak Patau ve arkadaşları tanımlamıştır. Trizomi 13 olarak da adlandırılan Patau sen...
Sendrom
Sendrom
Sendrom: İnsan vücudundaki tüm organizmaların genetik kodu olan DNA nın keşfedilmesi ile genetik bozuklukların ve hastalıkların sebepleri, semptomları ve olası tedavilerin belirlenme ihtimalleri de oldukça yükseldi. Fakat tıp dünyasını halen şaşırtma...
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde asperger sendromu, Bu sendrom insanlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Başta gelişim sorunlarının meydana gelmesi ve bunun yanında insanlarda görülen iletişim sorunları, sosyalleşme durumlarında yetersizliklere neden olmaktadır. Ge...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri, Bir diğer adıyla belirgi olarak bilinir. Birbiriyle ilişkisiz gibi görünen belirtiler bir arada incelendiğinde bir bütün olup yaşanan durumun bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun yanı sendrom çeşitleri ile ilgili ol...
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz el ayak sendromu, Nörolojik bir rahatsızlıktır. Daha çok dinlenme zamanlarında kendini gösteren bu rahatsızlık el, ayak ve bacaklarda görülmektedir. El, ayak, bacaklarda meydana gelen uyuşma, karıncalanma, batma, iğnelenme, yanma ve ağrı ...
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik sendromu testi, Tükenmişlik sendromu bir çeşit kişinin enerjisinin tükenmesidir. Depresyon ile kesinlikle aynı şey değildir. Depresyon daha duygusal ve ruhsal yaşanmaktadır. Tükenmişlik sendromu yavaş yavaş ilerleyen ve aylar sonra meydan...

 

Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Dravet Sendromu
Patau Sendromu
Sendrom
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Huzursuz El Ayak Sendromu
Tükenmişlik Sendromu Testi
Kedi Gözü Sendromu
Turner Sendromu
Ohtahara Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Hafif Down Sendromu
Evans Sendromu
Edwards Sendromu
Oslo Sendromu
40 Yaş Sendromu
Proteus Sendromu
Moebius Sendromu
3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer
Joubert Sendromu
Gitelman Sendromu
Gergin Omurilik Sendromu
Popüler İçerik
Kedi Gözü Sendromu
Kedi Gözü Sendromu
Kedi gözü sendromu; seyrek olarak görülen ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Kromozomları normal olan kişilerin iki adet 22p olarak bilinen kısa ko...
Turner Sendromu
Turner Sendromu
Turner sendromu, cinsel gelişimi etkileyen ve cinsiyet kromozomlarından birinin eksik olması sonucu meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Ergenliğe b...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu: dünyada ilk olarak1976 senesinde Ohtahara tarafından tanımı yapılan ohtahara sendromu, yeni doğan bebeklerde ağır epileptik deje...
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, Omuz sıkışması sendromu olarak da bilinmektedir. Rotator kuf kas ve tendon grubunun birlikte çalışarak omuzu sabitleştirmesi sit...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu; bu durumu yaşamayan insanların gözünde genel olarak hep aynı olarak bilinmekte idi. Son on yılda teknolojinin de gelinmesi ile b...
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu: Kolonun, karaciğer ve diyafram arasında anormal bir şekilde bulunmasıdır. Nadir bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunu karından ...
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 yaş sendromu, 5 yaş sendromu süreci çocuklar için oldukça önemli dönemlerden birisidir. Bu dönemde öğrenilen her şey çocuğun zihnine kay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Leigh Sendromu Tedavisi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Leigh Sendromu Tedavisi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021