Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, günümüzde sıkça adını duymaya başladığımız bir sorundur. Kişinin başarısız olma, gücünün azalması, enerjinin tükenmesi, yıpranması, isteklerinin tatmin edilememesi gibi kendi kaynaklarında oluşan tükenmenin ifadesi olan tükenmişlik sendromu, kişisel başarıyı, duygusal tükenmeyi ve duyarsızlaşmayı içerir. Bunlar kişinin yaşamındaki değişimleri kapsar. Bu sorun bir hastalık olarak değil, sendrom olarak tanımlanır. Depresyonla tükenmişlik beraber yaşanır. Depresyonun oluşumunda tükenmişlik tetikleyici olabilir. Depresyonun ise tedavisi yapılabilir.

Tükenmişlik sendromu ilk defa Herbert Freudenberger tarafından 1973 yılında yıpranma, başarısız olmak, güç azalması, tatmini olmayan istekler neticesinde kişide oluşan tükenme hali olarak tanımlanmıştır. Günümüze kadar yapılan araştırmalarla Christina Maslach tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği geliştirilmiştir. Buna uygun şekilde tanım; işinin gereği yoğun şekilde duygusal taleplerle karşılaşan, devamlı diğer kişilerle çalışmak zorunda kalan kişilerde ortaya çıkan fiziksel bitkinlik, çaresizlik, yorgunluk, umutsuzluk gibi duyguların kişinin yaptığı işe yansıması, yaşamına etki etmesi nedeniyle diğer kişilere olumsuz tavırla yansımasıyla oluşan bir sendrom olarak yapılmıştır.

Tükenmişlik sendromu belirtileri

Tükenmişlik sendromu ani bir şekilde ortaya çıkmaz. Tükenmişlik belirtilerinden önce kişide bazı sinyaller oluşmaya başlar. Sorun sinsice ve yavaş olarak ilerler. Ortaya çıkan belirtilerin dikkate alınmaması sendromun ilerlemesine ve sonuçta ciddi duruma gelmesine yol açar. Bu sinsi süreçte belirtiler bilinir ve teşhisi zamanında yapılırsa, gereken önlemler alınabilir. Herkeste farklı belirtiler gösteren tükenmişlik sendromu fiziksel, psikolojik ve davranışsal olarak gruplandırılan belirtiler gösterir. Başlangıçta hafif fiziksel belirtilerle yani baş ağrısı, bitkinlik, uyku sorunları, uyuşukluk gibi etkiler görülür. Bunlara bir önlem alınmadığı takdirde, devamında enfeksiyonlara karşı direncin azalması, geçmeyen soğuk algınlığı, solunum zorluğu, vücutta ağrılar, tansiyon yükselmesi, kas gerilmesi, kolesterol yüksekliği, mide ve bağırsak sorunları, cilt rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı gibi sorunlar oluşmaya başlar. Bu belirtiler ihmale gelmez. Vakit kaybetmeden gereken önlemler alınmalıdır. Bunlar tükenmişliğin belirtisi olabilir. Psikolojik belirtilerde diğerlerine göre fazla belirgin olmaz. Kişide engellenme hissi, tedirginlik, huzursuz olma, özgüven azalması, enerji kaybı, etrafa düşmanlık besleme, çevredekileri eleştirme, tatminsizlik, işle ilgili ümitsizlik hissi, karmaşıklık, depresyon, paranoya, çaresizlik, kendini suçlu hissetme gibi belirtiler olabilir.

Tükenmişlik kişide geceleri ortaya çıkmaz. Aşama aşama kişinin işiyle ve iş ortamıyla olan etkileşimlerle gelişmeye devam eder. Bu sendrom iş stresine benzemez. Kişi işinin yüküne adapte oldukça ortaya çıkar. Tükenmişlik durumu adaptasyon olmadığı zaman, normale dönüş başarılamadığı zaman gelişir. Bu esnada stresli halde uzama olur. Tükenmişlik sendromu ile bağlantılı olarak sayısı yüzü geçen belirti tespit edilmiştir. Kişiye tükenmişlik teşhisi konulması için belirtiler aşağıda tasnif edildiği şekilde değerlendirilir.

Duygusal belirtiler: Değersizlik hissi, motivasyon azlığı, öz güvende azalma, bilişsel becerilerde zorlanma, tatminsizlik, çabuk sinirlenme, soyutlanma hissi, çaresizlik, konsantrasyon bozukluğu.

Davranışsal belirtiler: Sabırsızlık, sinirlilik hali, ani tepkiler verme, eleştiriye tahammül edememe, alıngan olma, sürekli savunma halinde olma, iş yerine başka şeylere ilgi duyma, inkar etme, ilişkilerin bozulması.

Bedensel belirtiler: Enerji kaybı, mide sorunları, uyku sorunları, kronik yorgunluk, nefes alma sorunları.

Tükenmişlik belirtileri tek olarak ele alındığında başka sorunların varlığını da düşündürebilir. Ancak kişinin işiyle bağlantısı değerlendirildiğinde, kişide tükenmişlik tanısı daha kolay konulabilir. Bunun ardından kişideki tükenmişliğin kaynağını ve bunu arttıran etkenleri değerlendirmek gerekir.

Tükenmişlik sendromu nasıl önlenebilir?

Bunun önlenmesinde hem kişilere, hem de topluma bazı görevler düşer. Her şeyden önce tükenmişliğin tanımının, belirtilerinin bilinmesi sayesinde kişinin bu sorunu erken aşamada belirlemesi ve buna uygun şekilde çözümler bulunması sağlanmalıdır. Kişilerin işleriyle ilgili her zaman gerçekçi beklentileri olmalı, hedeflerini de buna göre belirlemelidirler. İşe girişmeden önce işin zorlukları, riskleri bilinmeli ve bunlara karşı önlem alınmalıdır. Kişi işi ve boş zamanlarının arasında net bir şekilde ayrım yapmalı, hayır diyebilmeli, evdeki ilişkilerin iyi olması, işverenin destekleyici olması, işle alakalı görevlerin net olması gibi unsurlara dikkat edilirse tükenmişlik önlenebilir.

Tükenmişlik sendromu tedavisi

Her şeye rağmen kişi tükenmişlik etkisinde kaldıysa, bunun nedenleri ve sonuçları değerlendirilmelidir. Tedavide hastaların öncelikle uyku halinin düzenlenmesi için birkaç güne ihtiyacı olur. Ciddi yorgunluk hallerinde ise, 2-3 haftalık izinler gerekir. Semptomların ortadan kaldırılması, kişinin eski kapasitesine dönüşü için böyle bir zamana ihtiyacı olur. İzin dahilinde hasta yakından takip edilmeli ve tedavi uygulanmalıdır. Altta yatan bir rahatsızlık bulunmuyorsa, kişinin iş yükü azaltılmalı, görev ve yetkileri gözden geçirilmelidir. Kişi çalışamayacak kadar tükenmişlik sendromu etkisinde kaldıysa, bu tıbbi bir hastalık olarak görülmelidir. Depresyon belirtileri de varsa bunun tedavisi yapılmalıdır. Tedavi planlaması kişisel olarak yapılmalıdır. 1-2 ayda olumlu sonuçlar alınmadığı takdirde, kişinin psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerekir.
Son Güncelleme : 22.02.2021 01:25:18
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 22.02.2021 01:25:18
Tükenmişlik Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tükenmişlik Sendromu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tükenmişlik Sendromu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu, hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından önemi olan, etkileyici bir hastalıktır. Noonan sendromu daha çok tam olarak kanıtlanamasa bile kalıtsal bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Dış görünüşü etkilemeyen bir hasta...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, Kromozom ve genlerin dizilişinden kaynaklı olan süper dişi sendromu ciddi bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünde erkek bireyde bulunan XY kromozomu ile bayanda bulunan XX kromozomlarının döllenme anında yaşanan genler arası...
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri, Kişide bulunan 21. kromozom çiftinin 1 tane daha fazla olması gibi genetik bir farklılık ile ortaya çıkan Down Sendromu kişide birtakım fiziksel farklılıkların meydana gelmesine sebep olabilir. İnsanlar genlerden meydana g...
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu: Çoğu insan, her hücrede 46 kromozoma sahiptir. Erkeklerde bu genellikle bir x kromozomu ve bir y kromozomu (xy) içerir. Xyy sendromu, bir erkeğin hücrelerinden her birinde (Xyy) y kromozomunun ek bir kopya oluşumundan ortaya çıkan genet...
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down sendromu kaç yıl yaşar, Down sendromlu bireyin kaç yıl yaşayıp yaşamadığını bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre down sendromlu kişinin diğer kişilere göre 15-20 yıl daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Buna en büyük etken, down sendromlu ...
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu
Dravet Sendromu, 1978 yılında Dravet tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tanımlanan dravet sendromu, süt çocukluğu döneminin epilepsi sendromlarından birisidir. Dravet sendromu zamanla kendine özgü elektroklinik özellikleri olan epilepsi sendromu...
Patau Sendromu
Patau Sendromu
Patau sendromu ortalama 12000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomali çeşidi olan Patau sendromunun bir diğer adı da Trizomi 13'tür. Patau sendromunu ilk olarak Patau ve arkadaşları tanımlamıştır. Trizomi 13 olarak da adlandırılan Patau sen...
Sendrom
Sendrom
Sendrom: İnsan vücudundaki tüm organizmaların genetik kodu olan DNA nın keşfedilmesi ile genetik bozuklukların ve hastalıkların sebepleri, semptomları ve olası tedavilerin belirlenme ihtimalleri de oldukça yükseldi. Fakat tıp dünyasını halen şaşırtma...
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Yetişkinlerde asperger sendromu, Bu sendrom insanlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Başta gelişim sorunlarının meydana gelmesi ve bunun yanında insanlarda görülen iletişim sorunları, sosyalleşme durumlarında yetersizliklere neden olmaktadır. Ge...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri, Bir diğer adıyla belirgi olarak bilinir. Birbiriyle ilişkisiz gibi görünen belirtiler bir arada incelendiğinde bir bütün olup yaşanan durumun bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun yanı sendrom çeşitleri ile ilgili ol...
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz El Ayak Sendromu
Huzursuz el ayak sendromu, Nörolojik bir rahatsızlıktır. Daha çok dinlenme zamanlarında kendini gösteren bu rahatsızlık el, ayak ve bacaklarda görülmektedir. El, ayak, bacaklarda meydana gelen uyuşma, karıncalanma, batma, iğnelenme, yanma ve ağrı ...
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik Sendromu Testi
Tükenmişlik sendromu testi, Tükenmişlik sendromu bir çeşit kişinin enerjisinin tükenmesidir. Depresyon ile kesinlikle aynı şey değildir. Depresyon daha duygusal ve ruhsal yaşanmaktadır. Tükenmişlik sendromu yavaş yavaş ilerleyen ve aylar sonra meydan...

 

Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Dravet Sendromu
Patau Sendromu
Sendrom
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Huzursuz El Ayak Sendromu
Tükenmişlik Sendromu Testi
Kedi Gözü Sendromu
Turner Sendromu
Ohtahara Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Hafif Down Sendromu
Evans Sendromu
Edwards Sendromu
Oslo Sendromu
40 Yaş Sendromu
Proteus Sendromu
Moebius Sendromu
3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer
Joubert Sendromu
Gitelman Sendromu
Gergin Omurilik Sendromu
Popüler İçerik
Kedi Gözü Sendromu
Kedi Gözü Sendromu
Kedi gözü sendromu; seyrek olarak görülen ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Kromozomları normal olan kişilerin iki adet 22p olarak bilinen kısa ko...
Turner Sendromu
Turner Sendromu
Turner sendromu, cinsel gelişimi etkileyen ve cinsiyet kromozomlarından birinin eksik olması sonucu meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Ergenliğe b...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu: dünyada ilk olarak1976 senesinde Ohtahara tarafından tanımı yapılan ohtahara sendromu, yeni doğan bebeklerde ağır epileptik deje...
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, Omuz sıkışması sendromu olarak da bilinmektedir. Rotator kuf kas ve tendon grubunun birlikte çalışarak omuzu sabitleştirmesi sit...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu; bu durumu yaşamayan insanların gözünde genel olarak hep aynı olarak bilinmekte idi. Son on yılda teknolojinin de gelinmesi ile b...
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Chilaiditi Sendromu: Kolonun, karaciğer ve diyafram arasında anormal bir şekilde bulunmasıdır. Nadir bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunu karından ...
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Çocuklarda 5 yaş sendromu, 5 yaş sendromu süreci çocuklar için oldukça önemli dönemlerden birisidir. Bu dönemde öğrenilen her şey çocuğun zihnine kay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Leigh Sendromu Tedavisi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Leigh Sendromu Tedavisi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021